ใบสั่งรักมาเฟีย อรพรรณ

ISBN:

Published: February 5th 2014

Kindle Edition

756 pages


Description

ใบสั่งรักมาเฟีย  by  อรพรรณ

ใบสั่งรักมาเฟีย by อรพรรณ
February 5th 2014 | Kindle Edition | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 756 pages | ISBN: | 7.46 Mb

“คำกวาเลว สองคำกวาเลว เดียวจะเลวใหถึงใจกันไปเลย ผมใจดีกับคุณมากเกินไปแลว ถึงเวลาทีคุณตองทำหนาทีนางบำเรอจริงๆ เสียที” ดวงตาวาวหวามทีเตมไปดวยไฟปรารถนามองจองมา ทำใหหญิงสาวสันสะทานไปดวยความหวาดกลัว“ไมเดดขาด ตอใหฉันตองตายฉันกไมมีวันยอม” เธอยืนยันหนักแนMore“คำก็ว่าเลว สองคำก็ว่าเลว เดี๋ยวจะเลวให้ถึงใจกันไปเลย ผมใจดีกับคุณมากเกินไปแล้ว ถึงเวลาที่คุณต้องทำหน้าที่นางบำเรอจริงๆ เสียที” ดวงตาวาวหวามที่เต็มไปด้วยไฟปรารถนามองจ้องมา ทำให้หญิงสาวสั่นสะท้านไปด้วยความหวาดกลัว“ไม่เด็ดขาด ต่อให้ฉันต้องตายฉันก็ไม่มีวันยอม” เธอยืนยันหนักแน่น แต่กลับยิ่งเติมเชื้อไฟในตัวชายหนุ่มให้ลุกโชน“ยอมหรือไม่ยอมผมไม่สน ถ้าผมต้องการ ผมก็ต้องได้!” มุมปากหยักลึกโค้งขึ้นจนเกือบจะเป็นรอยยิ้ม แต่มันเป็นสัญญานอันตรายสำหรับผู้หญิงไม่มีทางสู้อย่างเธอสีหน้า น้ำเสียง และแววตาของเขาดุดัน ทำเอาคนิตาถึงกับหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัว และตกใจสุดขีดเมื่อชายหนุ่มหันหันมาขว้าŦEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ใบสั่งรักมาเฟีย":


liyou.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us