Společenské vědy pro střední školy - 1. díl Kolektiv autorů

ISBN:

Published: 2009

Paperback

83 pages


Description

Společenské vědy pro střední školy - 1. díl  by  Kolektiv autorů

Společenské vědy pro střední školy - 1. díl by Kolektiv autorů
2009 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 83 pages | ISBN: | 8.52 Mb

Učebnice přistupuje novým způsobem k problematice společenských věd, přičemž představuje učivo s ohledem na každodenní souvislosti a požadavky současných studentů. Texty jsou zpracovány a následně kontrolovány vysokoškolskými odborníky, což zajišťujeMoreUčebnice přistupuje novým způsobem k problematice společenských věd, přičemž představuje učivo s ohledem na každodenní souvislosti a požadavky současných studentů. Texty jsou zpracovány a následně kontrolovány vysokoškolskými odborníky, což zajišťuje jejich vysokou spolehlivost a faktickou přesnost.Učebnice je zpracována podle požadavků RVP pro gymnaziální vzdělávání (vzdělávací oblast Člověk a společnost) a RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání).

Lze ji tedy použít jak pro výuku na gymnáziích, tak i pro výuku na středních odborných školách.Požadavky uvedených legislativních dokumentů učebnice naplňuje jak po stránce obsahů učiva, tak i rozvíjením příslušných klíčových kompetencí žáků, zohledněním mezipředmětových vztahů a průběžným zařazováním jednotlivých průřezových témat.Učebnice je rozdělena do 4 tematických celků. Tyto celky odpovídají klíčovým výkladovým problémům, kterými jsou: poznávání skutečnosti jako základ lidské existence, vývoj člověka a jednotlivé vlivy, které do tohoto procesu zasahují, individuální odlišnost každého z nás a její psychologické základy, naše soužití s druhými a jeho pravidla.

Tematické celky jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Toto dělení se plně shoduje se strukturou pracovního sešitu.Podkapitoly, jako základní jednotky učebnice i pracovního sešitu, jsou buď jednostránkové, nebo dvoustránkové (odpovídají tak jednohodinové/dvouhodinové časové dotaci).Učebnice je koncipována tak, aby byla zajištěna provázanost jednotlivých podkapitol mezi sebou, a současně aby bylo v rámci samotných podkapitol snadno odlišitelné povinné učivo od informací doplňujících (např. historické souvislosti vybraných jevů, diskuse k problému, odkazy na zajímavá filmová zpracování tématu aj.).

V učebnici také naleznete zajímavé komentáře známých osobností k tématu podkapitol. Provázanost je samozřejmě dodržena také v rámci celé sady (učebnice pracovní sešit průvodce pro učitele).Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Společenské vědy pro střední školy - 1. díl":


liyou.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us